Entries with tag pastier .

Konferencia Pastier

Pred niekoľkými rokmi sme ako spoločenstvo prijali víziu venovať sa piatim službám (úradom, služobnostiam), ktoré sú uvedené v liste Efezanom 4,11-13. "A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 až kým všetci...
Read More About Konferencia Pastier »
Showing 1 result.