Farnosti Považskobystrického dekanátu patria od 14. februára 2008 do Žilinskej diecézy.

 

Dekanát má 16 farností, v ktorých v súčasnosti pôsobí 21 kňazov v pastoračnej službe, 3 kňazi a 2 diakoni na odpočinku.

 

Dekan:  Pavol Mazúch

Dištriktuálny sekretár:  Pavol Klimek

 

Zlatý dvojkríž v pravej modrej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy.

Ľalia je atribútom blahoslavenej Panny Márie, ktorej je zasvätený farský kostol v Považskej Bystrici. Tým je vyjadrený pôvod názvu dekanátu v názve jeho sídla a farnosti.

Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.

 

Autorom erbu je Mgr. Ing. Miroslav Glejtek.